بیوگرافی

دکتر داود آقائی

متولد سال ۱۳۵۱ در یکی از روستاهای شهرستان فلاورجان بعد از گذراندن دوران تحصیل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرستان فلاورجان با قبولی در کنکور پزشکی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۷۴ و آموزش هفت سال دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۸۱ فارغ التحصیل شدند و با خدمت در مناطق محروم به مدت دوسال و سپس فعالیت در شهرستان مبارکه بصورت کادر بیمارستان و همچنین مطب به اندوختن تجربه به مدت هفت سال پرداختند و بعد از آن با قبولی در رشته تخصصی داخلی سال ۱۳۹۰ دانشگاه اراک و تحصیل در این رشته به مدت ۴ سال، دوران طرح تخصص را از سال ۹۴ الی ۹۶ در بیمارستان شهرستان دهاقان سپری نمودند و همزمان در بیمارستان شهرستان مبارکه نیز فعالیت داشتند.

اکنون در مطب شخصی واقع در شهر پیربکران با کوله باری از تخصص و سالها تجربه مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشند.